SOK Sulęcin
home Aktualności ☀ Projekt Lato – Sulęcin MTB Challenge – 19.06.2020 – 27.06.2020 ☀

☀ Projekt Lato – Sulęcin MTB Challenge – 19.06.2020 – 27.06.2020 ☀

Regulamin Sulęcin MTB Challenge – 19.06.2020 – 27.06.2020

Celem wyzwania jest wyłonienie najszybszej kolarki i najszybszego kolarza, którzy w najkrótszym czasie pokonają oznaczony segment w Sulęcin MTB Challenge.
Link do segmentu w aplikacji Strava: https://www.strava.com/segments/24412462

Udział w rywalizacji jest bezpłatny. W rywalizacji może wziąć udział każdy kto indywidualnie stawi się na starcie Sulęcin MTB Challenge, zarejestruje swój przejazd za pomocą aplikacji/licznika rowerowego z możliwością zapisywania trasy z sygnału GPS i prześle swoją aktywność do aplikacji Strava – pokonanie trasy oraz synchronizacją z klasyfikacją w aplikacji Strava muszą zostać dokonane od 19. czerwca do 27 czerwca do godziny 13.00.

Zasady rozgrywania zawodów:
– Zawodnicy będą startować INDYWIDUALNIE z zachowaniem dystansowania zgodnego z aktualnymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID 19.
– Zawodnicy będą pokonywać trasę wirtualnie wyznaczoną przez organizatora, a ślady trasy w jest dostępny pod adresem https://www.strava.com/segments/24412462. Trasę należy pokonywać zgodnie ze śladem dostępnym na stronie.
– Orientacyjny początek i koniec segmentu zostanie oznaczony tabliczkami.
– Przejazd zawodnika po segmencie MUSI być w całości zarejestrowany
– Zawodnik może startować na trasie nieograniczoną ilość razy – do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik!
Przewidujemy puchary rzeczowe dla 3 najszybszych kobiet i 3 najszybszych mężczyzn wg. rankingu stworzonego przez organizatora
W rywalizacji nie mogą brać udział osoby, które do przejazdu po wyznaczonym segmencie wykorzystują rowery wspomagane elektrycznie lub inne dodatkowo napędzane jednoślady.

Dodatkowe zasady rozgrywania zawodów – odwołujemy się do Waszej uczciwości, gdyż poniższe elementy nie są do zweryfikowania przez organizatora:
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność i ma świadomość, że udział w rywalizacji wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze zdrowotnym i majątkowym.
– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.
– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika należy skontaktować się z numerem 112.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Należy stosować się do przepisów przeciwpożarowych stosowanych w Lasach Państwowych. Zabrania się używania ognia na terenach leśnych.
Ruch pieszy i ruch samochodowy:
– Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.) i rowerowym.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
– Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować OSTROŻNOŚĆ przy przejazdach przez drogi i szosy asfaltowe oraz mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, szutrowych czy posesji.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie i w trakcie dojazdu na trasę..

Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w aplikacji Strava oraz wykorzystania wizerunku przez organizatorów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych.