SOK Sulęcin
home Aktualności Czyste Powietrze – Program NFOŚiGW – Spotkanie informacyjne w SOK – 02.10.2018 r.

Czyste Powietrze – Program NFOŚiGW – Spotkanie informacyjne w SOK – 02.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.

W związku z tym zapraszamy państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 2 października 2018 r. o godz. 18:00 w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.

Czym jest projekt „Czyste Powietrze”? Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
– wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
– dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
– montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.