SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Dni Sulęcina 2019 – oferta handlowa – zapytanie

Dni Sulęcina 2019 – oferta handlowa – zapytanie

Zapraszamy wszystkich chętnych wystawców do złożenia oferty na dzierżawę całej strefy handlowej podczas tegorocznych Dni Sulęcina w dniu 23.06.2019 r.

Poniżej, w załączniku, znajduje się oferta handlowa. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 95 755 24 77.

Uwaga – na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 16:00.

Oferty z opisem „Oferta na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas imprezy plenerowej Dni Sulęcina”, należy składać w siedzibie organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty: Sulęciński Ośrodek Kultury ul. St. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub e-mailem na adres sekretariatsoksulecin@gmail.com . O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu oferty do biura administracji.