SOK Sulęcin
home Aktualności Drugi Sulęciński Spływ na „BYLECZYM”

Drugi Sulęciński Spływ na „BYLECZYM”

⛵ Serdecznie zapraszamy odważnych bardziej i mniej na DRUGI SULĘCIŃSKI SPŁYW NA ‘BYLECZYM’, który organizowany będzie przy okazji Dni Sulęcina / Święto Jan’ki. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadsyłanie zgłoszeń. Informacje na temat nagród pojawią się wkrótce… ⛵
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
⛵ SPŁYW NA „BYLECZYM” ⛵
Regulamin uczestnictwa
Data: 24.06.2017 (sobota), godz. 17:30

⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵⛵

1. Organizatorem Spływu na „Byleczym” jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Ideą zabawy jest propagowanie inicjatyw twórczych, rekreacji na świeżym powietrzu oraz wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej.
3. Miejscem zabawy jest około 100 metrowy odcinek rzeki Postomi, z metą przy Domu Joannitów w Sulęcinie.
4. Warunki uczestnictwa:
• Każdy uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do zabawy za pośrednictwem zgłoszenia:
a) przez e-mail (zeskanowany załączony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisem i akceptacją regulaminu)
E-mail: soksulecin@gmail.com
b) osobiście w sekretariacie SOK (wydrukowany i podpisany formularz)
c) SMS z następującymi informacjami (w temacie wiadomości: „SPLYW”: Nazwa jednostki pływającej, Imię i nazwisko, wiek, miejscowość, liczba osób (maksymalnie 2 osoby w grupie), adres e-mail i numer telefonu. SMS: +48 608 297 629 – podpisanie formularza do godz. 16:30 w dniu konkursu na miejscu zabawy.
• Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.06.2016 do godz. 23:59. Maksymalna liczba jednostek uczestniczących w zabawie: 15 (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Osoby niepełnoletnie uczestniczą w spływie TYLKO w towarzystwie osób pełnoletnich i zgłoszenia przyjmowane są tylko od chętnych powyżej 18 roku życia.
• Każdy z uczestników deklaruje zasady „fair play” oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest zastosować się do poleceń organizatora.
5. Zasady zabawy:
• Zasadą nadrzędną zabawy jest próba przepłynięcia na własnoręcznie skonstruowanej / przerobionej / zaadaptowanej jednostce pływającej około 100 metrowego odcinka na rzece Postomi w jak najkrótszym czasie.
• Przez „uczestnika” rozumie się jedną lub maksymalnie dwie osoby, które płyną jednostką. Wszelkie zasady dotyczą załogi, niezależnie od jej liczby.
• Uczestnik podczas spływu może maksymalnie dwa razy z premedytacją opuścić jednostkę pływającą. Każde kolejne opuszczenie skutkuje obniżeniem punktacji (w przypadku ekip dwuosobowych dwa opuszczenia na jednostkę pływającą). Niezamierzone wywrotki, kraksy nie podlegają obniżeniu punktacji.
• Maksymalny czas przeznaczony na spływ jednej jednostki pływającej to około 4-5 minut.
• Korzystanie ze sprzętu profesjonalnego skutkuje obniżeniem punktacji, zwłaszcza w przypadku jednostek nieprzerobionych.
• Jury przyznaje punkty w kategoriach
– czas spływu (0-10 pkt.)
– ocena jednostki pływającej (0-10 pkt.) z zaznaczeniem, iż im bardziej „szalony” pomysł, tym więcej punktów możliwych do uzyskania.
– ocena zaangażowania (0-10 pkt.)
– ocena zabawy i dobrego humoru (0-10 pkt.)
– ocena ogólna (0-10 pkt.)
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50.
Punkty odejmowane są za: ponad dwukrotne opuszczenie jednostki pływającej, naruszenie zasad „fair play”.
6. Współzawodnictwo oceniane jest przez trzech członków Jury / sędziów, których ocena jest niepodważalna.
7. Nagrody w konkursie:
• Nagrody otrzymają trzej uczestnicy z największą liczbą punktów
• Informacja o nagrodach pojawi się wkrótce w ogólnodostępnych kanałach informacji SOK (strona www, Facebook, plakaty)
8. Każdy z uczestników zgadza się na wykorzystanie jego danych w celu przeprowadzenia zabawy i wręczenia nagród. Każdy z uczestników zgadza się na fotografowanie w celu przeprowadzenia zabawy, ogłoszenia wyników i sporządzenia reportażu.
9. Uczestników obowiązuje zasada zachowania czystości wokół siebie – utracone elementy jednostki pływającej uczestnicy zobowiązują się uprzątnąć we własnym zakresie.
10. Kolejność startu będzie losowana około 30 minut przed rozpoczęciem.
11. Wszelkie spory wyjaśniane są przez organizatora i sędziów / jury. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.
12. Uczestnicy przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na siebie. Organizator zabezpieczy uczestników w podstawową pomoc przedmedyczną.
ZGŁOSZENIE i AKCEPTACJA REGULAMINU:

Nazwa jednostki pływającej:……………………………………

Imię…………….
Nazwisko…………….
Wiek…………..
Miejscowość……………
Liczba osób (maksymalnie 2 osoby):…………….
Adres e-mail:……………….
Numer telefonu:………………………..

Akceptuję regulamin oraz oświadczam prawdziwość danych w zgłoszeniu.

Data: ……………………Podpis………………………………………
(data i czytelny podpis)