SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Herbertowski konkurs recytatorski – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie – 26.10.2018 r.

Herbertowski konkurs recytatorski – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie – 26.10.2018 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, który odbędzie się z okazji obchodów Roku Zbigniewa Herberta, jednego z najświetniejszych poetów polskich drugiej połowy XX wieku.

CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie literatury polskiej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań polską poezją – w szczególności poezją Zbigniewa Herberta.
2. Popularyzacja i doskonalenie sztuki recytatorskiej.
3. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej poezji.
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji recytatorskich i skonfrontowanie ich z publicznością.

TERMIN I MIEJSCE

26 października 2018 r., Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
a. godz. 17.00 – Konkurs Recytatorski – czytelnia Biblioteki Publicznej,
b. godz. 20.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Koncert Katarzyny Jamróz i Witolda Cisło, podczas którego laureaci będą mogli zaprezentować publiczności swój występ.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla osób powyżej 16 roku życia. Warunkiem udziału jest przygotowanie wierszy Zbigniewa Herberta.
2. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie dwa wiersze. Łączny czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora lub nadesłanie jej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com – w terminie przez niego ustalonym.

WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY UCZESTNIKA oraz zgody na przetwarzanie wizerunku do 22 października 2018 r.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj. Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub przesłać na adres mailowy: bibliotekasoksulecin@gmail.com. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.

JURY

1. Jury konkursowe powołuje Organizator Konkursu.
2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Jurorzy zwrócą szczególną uwagę na:
a. Dobór repertuaru.
b. Opanowanie tekstu.
c. Zrozumienie treści i interpretację utworu.
d. Kulturę słowa.
e. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i dyplomy.
1. I miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 500 zł
2. II miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 300 zł
3. III miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 200 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Biblioteka Publiczna: bibliotekasoksulecin@gmail.com, tel. 957553172.

KARTA UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO