SOK Sulęcin
home Aktualności „Kolorowy recykling” w SOK!

„Kolorowy recykling” w SOK!

Ferie 2017 w Sulęcinie

Sulęciński Ośrodek Kultury , Biblioteka Publiczna w Sulęcinie oraz Urząd Miejski serdecznie zapraszają na Ferie Zimowe, które odbędą się w dniach 30.01 – 11.02. Nasze hasło przewodnie to tajemniczo brzmiący Kolorowo Recykling! Co będziemy robić? Co będzie się działo?

W dniach 30.01 (poniedziałek), 1.02 (środa), 6.02 (poniedziałek) oraz 8.02 (środa) odbędą się artystyczne warsztaty, połączone (jak zwykle!) ze świetną zabawą. Jedyne, co musicie zrobić, Drogie Dzieci, to przynieść ze sobą stare gazety, kartony, nakrętki, plastikowe butelki oraz płyty CD, a także szerokie uśmiechy i chęci do wspólnej zabawy!

Podczas tegorocznych ferii dowiemy się, jak nadać drugie życie starym rzeczom, jak ze „śmieci” stworzyć prawdziwe skarby i wykorzystać je tym samym do wspólnej zabawy, która odbędzie się 10.02 (w piątek) o godzinie 17:00. Już teraz zapraszamy serdecznie na Eko Bal – obowiązują stroje własnoręcznie wykonane z materiałów recyklingowych.

Nasz dokładny program zajęć pozostanie do ostatniej chwili tajemnicą. Będziemy spotykać się dwa razy w tygodniu, w godzinach 10:00-12:00 i tworzyć inspirujące rzeczy…

9.02 (czwartek) zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl teatralny pod tytułem „Kaczka Cudaczka”, który odbędzie się o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej SOK. Odwiedzą nas aktorzy krakowskiego Studia Małych Form Teatralnych Art Re.

W dniach 1.02 oraz 9.02, o godzinie 10:00 odbędzie się coroczny Turniej Tenisa Stołowego (sala sportowa przy Stadionie Miejskim), natomiast 8.02 zapraszamy na Indywidualny Turniej Szachowy (godz. 10:00, SOK, Sala Wystawowa). Na sam koniec ferii w Sulęcinie, 11.02 zapraszamy na energetyzujący koncert w klubie „u Bulka”.

Zapisy na zajęcia osobiście lub w sekretariacie SOK lub telefonicznie (tel. 755 24 77). Regulamin zajęć ph. „Kolorowy recykling” dostępny na stronie SOK www.soksulecin.pl oraz na stronie Biblioteki Publicznej www.bibliotekasulecin.pl. Zimowa oferta SOK (z wyjątkiem spektakli teatralnych) nie jest przeznaczona na dla grup zorganizowanych.

 

Regulamin:

 

REGULAMIN ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH
– „KOLOROWY RECYKLING – CZYLI DRUGIE ŻYCIE STARYCH RZECZY” W SULĘCIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych w okresie ferii zimowych przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ul. Moniuszki 1, 69 -200 Sulęcin.

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ.
Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.soksulecin.pl, www.bibliotekasulecin.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty, itp.), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników SOK i Biblioteki Publicznej.
Zajęcia adresowane są dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym (do 7 roku życia) mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie pod opieką pełnoletniego, prawnego opiekuna.
Dzieci powyżej 7 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie, bez opieki osoby dorosłej, jednak wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ dodatkowo obowiązuje opiekuna.
Maksymalna liczebność grupy – 30 uczestników – ustalona według kolejności zgłoszeń.
Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście w sekretariacie SOK lub telefonicznie pod numerem 95 755 24 77.

§ 2
PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z zajęciami pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem i jest integralną częścią umowy.
Za uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje rodzic lub opiekun.
Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy.
Ponieważ SOK zapewnia opiekę instruktora automatycznie przejmuje prawa autorskie do prac powstałych podczas zajęć.

§ 3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator zapewnia bezpłatny, autorski plan zajęć dopasowany do tematyki zajęć zgodnie z opracowanym grafikiem.
Organizator zapewnia przygotowaną salę zgodnie z tematem zajęć oraz opiekę prowadzących.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

§ 4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach rodzic lub opiekun uczestnika wypełnia kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod nazwą FERIE ZIMOWE – „KOLOROWY RECYKLING – CZYLI DRUGIE ŻYCIE STARYCH RZECZY”, zawierający niezbędne dane do prawidłowego przeprowadzenia zajęć przez Organizatora.
Rodzic wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka podczas zajęć w Sulęcińskim Ośrodku Kultury w internecie, w materiałach prasowych, telewizji itp. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

§ 5
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

Uczestnik proszony jest o strój przystosowany do zajęć, który może ulec zabrudzeniu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, a kończą o godzinie 12.00.
Organizator nie zapewnia wyżywienia ani napojów dla uczestników zajęć.

§ 6
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika z zajęć, ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna.
Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu zajęć w trakcie trwania zajęć.
W przypadku zajęć plenerowych uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i zobowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca.
W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na wezwanie służb medycznych.
Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej, w sali warsztatów i powiadomieniu uczestników.
Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z jego całkowitą akceptacją.