SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia, Sekcja plastyczna Konkurs Plastyczny „Trzy kolory Świata” – VIII edycja SRF

Konkurs Plastyczny „Trzy kolory Świata” – VIII edycja SRF

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Sulęcinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Trzy kolory świata”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej prezentującej świat w kolorach reggae: czerwonym, żółtym i zielonym. O reggae mówi się, że to muzyka dająca energię, a wskazane barwy to kolory miłości i nadziei. Czym one są dla Ciebie? Jak wyglądałby świat w trzech barwach? Za pomocą dowolnej techniki możesz wykonać własny projekt świata w kolorach reggae: czerwonym, żółtym i zielonym!

Konkurs ma charakter zamknięty – przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 roku do Sekretariatu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury lub do Biblioteki Publicznej w Sulęcinie (ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin).

Wyniki zostaną ogłoszone 5 października podczas VIII Edycji Sulęcin Reggae Festiwal przy budynku SOK (lub w razie niepogody w Sali Wystawowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury).

Nagrodą w konkursie dla każdego uczestnika jest udział w „Trójkolorowych warsztatach” podczas VIII Edycji Sulęcin Reggae Festiwal, które odbędą się 5 października 2018 r. od godziny 17:00 do godziny 19:00. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Informacje związane z Konkursem można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 31 72. Szczegóły, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej.

karta zgłoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO