SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Leśmianowski Konkurs Recytatorski

Leśmianowski Konkurs Recytatorski

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie serdecznie zaprasza na pierwszy Leśmianowski Konkurs Recytatorski, który odbędzie się 3 listopada, w piątek, o godzinie 17:00 (Czytelnia Biblioteki Publicznej).

Uwieńczeniem wieczoru będzie koncert zespołu Trupięgi (godzina 20:00, Klub u Bulka). Zwycięzca konkursu poza nagrodą – kartą podarunkową o wartości 500zł do zrealizowania w sklepie Empik, będzie mógł zaprezentować wybrany przez siebie wiersz autorstwa Bolesława Leśmiana na scenie wraz z zespołem.

Konkurs odbędzie się z okazji obchodów 140 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Leśmiana, które przypadają w bieżącym, 2017 roku.

Karta zgłoszenia:

karta uczestnictwa leśmian 2017

 

Regulamin:

CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie literatury polskiej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań polską poezją – w szczególności poezją Bolesława Leśmiana.
2. Popularyzacja i doskonalenie sztuki recytatorskiej.
3. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej poezji.
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji recytatorskich i skonfrontowanie ich z publicznością.

TERMIN I MIEJSCE

3 listopada 2017 r., Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
a. godz. 17.00 – Konkurs Recytatorski – czytelnia Biblioteki Publicznej,
b. godz. 20.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Koncert zespołu Trupięgi podczas którego laureaci będą mogli zaprezentować publiczności swój występ.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla osób powyżej 16 roku życia. Warunkiem udziału jest przygotowanie wierszy Bolesława Leśmiana.
2. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie dwa wiersze. Łączny czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora lub nadesłanie jej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com – w terminie przez niego ustalonym.

WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY UCZESTNIKA do 26 października 2017 r.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj. Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub przesłać na adres mailowy: bibliotekasoksulecin@gmail.com. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.

JURY

1. Jury konkursowe powołuje Organizator Konkursu.
2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Jurorzy zwrócą szczególną uwagę na:
a. Dobór repertuaru.
b. Opanowanie tekstu.
c. Zrozumienie treści i interpretację utworu.
d. Kulturę słowa.
e. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i dyplomy.
1. I miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 500 zł
2. II miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 300 zł
3. III miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 200 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Biblioteka Publiczna: bibliotekasoksulecin@gmail.com, tel. 957553172.