SOK Sulęcin
home Aktualności, Sekcja teatralna Lubuski Konkurs Recytatorski – relacja z wydarzenia

Lubuski Konkurs Recytatorski – relacja z wydarzenia

27 lutego w Klubie u Bulka (Sulęciński Ośrodek Kultury) odbyły się powiatowe eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorem natomiast Sulęciński Ośrodek Kultury.

Rada artystyczna w składzie:

  • p. Gabriela Augustyniak-Żmuda, przewodnicząca jury, ekspert z ramienia Regionalnalnego Centrum Animacji Kultury – doktor nauk humanistycznych w
    dyscyplinie językoznawstwa, adiunkt Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się problematyką biografii językowych. Interesuje się socjolingwistyką, dialektologią i wielojęzycznością.
  • p. Katarzyna Gardziejewska – z wykształcenia pedagog, miłośniczka poezji, wokalistka w zespole Trupięgi, czyli muzycznej interpretacji poezji Bolesława Leśmiana.
  • p. Natalia Januszkiewicz – kierowniczka Biblioteki Publicznej w Sulęcinie

przyznała wyróżnienia oraz oczywiście – nominacje do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 26 i 27 marca.

Jury oceniało aż 43 uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora oraz jego wieku);
2) interpretacja utworu;
3) warsztat artystyczny (opanowanie pamięciowe utworu, modulowanie głosem, tempo wygłaszania, właściwe akcentowanie treści, właściwa artykulacja);
4) kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny;
5) celowość użycia środków pozasłownych (np. mimiki, kostiumu, elementów scenografii, dźwięku i innych) wspomagających prezentację.

Miło nam poinformować, że nominacje do finału wojewódzkiego otrzymali:
I kategoria wiekowa:

Piotr Kuchnio

Pola Młyńczyk

Zofia Busler

II kategoria wiekowa:

Laura Płonka

Jacek Lembicz

Julia Jarmuszyńska

III kategoria wiekowa:

Anna Martin

Oliwia Wierzbińska

Alicja Przybyłek

Serdecznie gratulujemy!