O nas

W Gminie Sulęcin działa Sulęciński Ośrodek Kultury (SOK), w skład którego wchodzi Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz 3 filie biblioteczne.
Sulęciński Ośrodek Kultury jest miejscem wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności, miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Sulęcin. SOK współpracuje z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego, jest miejscem otwartym na wszystkie grupy społeczne, na wspieranie inicjatyw oddolnych.

Ośrodek kultury od początku swojej działalności ukierunkowany jest na ciągły rozwój i upowszechnianie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprzez sztukę i kulturę. Bogata oferta programowa skierowana do wszystkich grup społecznych, swoja formą zachęca do czynnego udziału w proponowanych propozycjach.
Sulęciński Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem takich wydarzeń jak: festiwale (zarówno o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym), spotkania wszelkiego rodzaju form teatralnych oraz konkursów. SOK organizuje warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie oraz ich wystawy, na które zaprasza zarówno artystów amatorów, jak i artystów profesjonalnych. W salach odbywają się zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego.
SOK współpracuje z wieloma jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, grupami społecznymi, fundacjami, firmami oraz osobami prywatnymi, a także z szerokim gronem ludzi kultury i z mediami. Godziny zajęć dostosowane są do potrzeb mieszkańców.

Do podstawowych zadań SOK należy:
1. Tworzenie warunków do edukacji i rozwoju poprzez sztukę i kulturę,
2.Organizacja wielopoziomowych imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy,
3.Zaspokajania w miarę potrzeb zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i gminy,
4.Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
5.Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej oraz wymiana doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym,
6. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
7. Promocja miasta Sulęcin przez wielowymiarowe działania kulturalne.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami, firmami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi) oraz środowiskiem działającym na rzecz rozwoju szeroko rozumianej kultury.

W ramach działalności Sulęcińskiego Ośrodka Kultury działają następujące sekcje:

Studio Piosenki – zajęcia te kierowane są do wszystkich grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym – po osoby dorosłe, które chcą rozwijać swoje zainteresowania w kierunku wokalnym. Zajęcia dobywają się pod okiem profesjonalnego instruktora, a zdobyte doświadczenia uczestnicy prezentują podczas imprez okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych (krajowych oraz zagranicznych). Zazwyczaj grupa liczy około dwudziestu osób w różnym wieku.

Pracownia Plastyczna – zajęcia obejmują wszystkie grupy wiekowe, od dzieci w wieku przedszkolnym, po osoby dorosłe. Zajęcia są dopasowane do posiadanych umiejętności i zainteresowań uczestników, prowadzi je wykwalifikowany instruktor. Działania pracowni skierowane są na ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności i pobudzanie wyobraźni.
W warsztacie działają grupy dla dzieci i młodzieży. Z pracowni korzysta systematycznie około 50 osób w miesiącu.

Pracownia Teatralna – zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla seniorów. Kompetentny instruktor podczas zajęć przekazuje swoja wiedzę, dzięki której aktorzy uczą się poprawnej wymowy, poznają sztukę recytacji oraz różne formy wypowiedzi scenicznej. Poprzez adaptacje sceniczne, własne interpretacje i zabawy teatralne, rozwijają wyobraźnię, pracują nad doskonaleniem swojej dykcji, a także – co najważniejsze – doświadczają pracy aktora na scenie.

Warsztaty dziennikarskie – w październiku 2017 roku w SOK powstała sekcja dziennikarska. Zajęcia te powstały z myślą o ludziach młodych, pełnych pasji i zaangażowania, dla osób bez żadnego doświadczenia i bez wiedzy o funkcjonowaniu mediów. W lekkiej i przystępnej formie instruktor przybliża uczestnikom podstawy pracy dziennikarza oraz pokazuje, jak wyglądają codzienne obowiązki redaktora. Podczas warsztatów poznajemy najpopularniejsze gatunki dziennikarskie, młodzież dowiaduje się jak stworzyć przyciągający uwagę news, czym są prawa autorskie oraz jak powinna wyglądać ciekawa fotorelacja.

Poza sekcjami:

Klub u Bulka – Klub jest ważnym miejscem działalności ośrodka kultury. W naszej kulturalnej piwnicy odbywa się większa część wydarzeń w okresie jesienno-zimowym. Na scenie klubu występują zespoły amatorskie oraz zespoły profesjonalne, kabarety, przedstawienia teatralne i spotkania z ludźmi kultury.

Sala Prób – sala prób to oferta, skierowana do wszystkich „raczkujących” zespołów z Sulęcina i okolic. Dysponujemy salą, dostosowaną do Waszych potrzeb. Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskają, dzwoniąc pod numer 95 755 24 77 (sekretariat SOK), bądź kontaktując się bezpośrednio z klubem „u Bulka” pod adresem mailowym: ubulkaklub@gmail.com.

Internetowe Radio SOK – W 2018 roku powstało internetowe Radio SOK, które jest aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Poza tym dwa razy w tygodniu (we wtorki oraz w piątki w godzinach 13:00-14:30) odbywają się audycje na żywo, które opierają się głównie na rozmowach (również z zaproszonymi gośćmi) oraz na wiadomościach z miasta i regionu.

Sala Projekcyjna – w lutym 2018 r. otwarto salę projekcyjną, która znajduje się przy Klubie u Bulka. Nasza sala projekcyjna wyposażona jest w przestrzenny system nagłaśniający, projektor oraz łącze internetowe. Dysponujemy 25 miejscami siedzącymi.

Oraz

Edukacja Muzyczna Portato – SOK w 2017 roku podjął współpracę z Edukacją Muzyczną Portato. Współpraca ta funkcjonowała również w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Edukacja Muzyczna Portato w swojej ofercie ma zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a poza tym: gra na gitarze klasycznej, elektrycznej; gra na pianinie, gra na skrzypcach, a także zajęcia ze śpiewu i emisji głosu.

Zajęcia taneczne grupy TRANS – w naszym ośrodku kultury od 2015 roku swoje działania rozpoczęła grupa taneczna, pochodząca z Międzyrzecza – TRANS. Instruktorki prowadzą zajęcia dla czterech grup wiekowych – dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i dla młodzieży. Zajęcia odbywają się na Sali Konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury dwa razy w tygodniu.

Prezentacja działalności kulturalnej, to przede wszystkim imprezy dla lokalnego społeczeństwa w formie festiwali, koncertów, spotkań, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw prac artystycznych, konkursów, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego w każdej dziedzinie.

Zestawienie imprez cyklicznych organizowanych w Gminie Sulęcin.
1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Festiwal J&J Day
3. Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych
4. Bardzo tłusty czwartek
5. Prezentacje PRO ARTE
6. Rock&Beer Fest
7. Jarmark Koguci
8. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
9. Tydzień Bibliotek
10. Wake Up and Live
11. SOKowirówka
12. Dni miasta / Święto – Jan’ki
13. Akcje na wakacje
14. Święto Plonów
15. Narodowe Czytanie
16. Międzynarodowy Zjazd Cyklistów
17. NAŁADUJ KULTURĘ – inauguracja roku artystycznego w SOK
18. Sulęciński Rajd Nordic Walking
19. Święto Latawca
20. Powiatowy Konkurs Recytatorski o Pluszową Kaczkę Dziwaczkę
21. Tam i z Powrotem, czyli podróże małe i duże – festiwal podróżniczy
22. Dzień Seniora
23. Memoriał Stanisława Ożoga
24. Obchody Święta Niepodległości
25. Jesienny wieczór dobrego smaku
26. Światowy Dzień Pluszowego Misia
27. Zlot Mikołajów
28. Wigilia Miejska
29. Sylwester na rynku