O nas

Biuletyn Informacji Publicznej

W Gminie Sulęcin działa Sulęciński Ośrodek Kultury (SOK), w skład którego wchodzi Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz 3 filie biblioteczne.
Sulęciński Ośrodek Kultury jest miejscem wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności, miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Sulęcin. SOK współpracuje z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego, jest miejscem otwartym na wszystkie grupy społeczne, na wspieranie inicjatyw oddolnych.

Ośrodek kultury od początku swojej działalności ukierunkowany jest na ciągły rozwój i upowszechnianie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprzez sztukę i kulturę. Bogata oferta programowa skierowana do wszystkich grup społecznych, swoja formą zachęca do czynnego udziału w proponowanych propozycjach.
Sulęciński Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem takich wydarzeń jak: festiwale (zarówno o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym), spotkania wszelkiego rodzaju form teatralnych oraz konkursów. SOK organizuje warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie oraz ich wystawy, na które zaprasza zarówno artystów amatorów, jak i artystów profesjonalnych. W salach odbywają się zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego.
SOK współpracuje z wieloma jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, grupami społecznymi, fundacjami, firmami oraz osobami prywatnymi, a także z szerokim gronem ludzi kultury i z mediami. Godziny zajęć dostosowane są do potrzeb mieszkańców.

W ramach działalności Sulęcińskiego Ośrodka Kultury działają następujące sekcje i koła zainteresowań:
a) Studio Piosenki – zajęcia te kierowane są do wszystkich grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym – po osoby dorosłe, które chcą rozwijać swoje zainteresowania w kierunku wokalnym. Zajęcia dobywają się pod okiem profesjonalnego instruktora, a zdobyte doświadczenia uczestnicy prezentują podczas imprez okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych (krajowych oraz zagranicznych). Zazwyczaj grupa liczy około dwudziestu osób w różnym wieku.

b) Pracownia Plastyczna – zajęcia obejmują wszystkie grupy wiekowe, od dzieci w wieku przedszkolnym, po osoby dorosłe. Zajęcia są dopasowane do posiadanych umiejętności i zainteresowań uczestników, prowadzi je wykwalifikowany instruktor. Działania pracowni skierowane są na ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności i pobudzanie wyobraźni.
W warsztacie działają grupy dla dzieci, młodzieży, warsztaty plastyczne na wesoło (rodzinne zajęcia) oraz Otwarta Pracownia dla dorosłych. Z pracowni korzysta systematycznie około 50 osób w miesiącu.

c) Pracownia Teatralna – zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla seniorów. Kompetentny instruktor podczas zajęć przekazuje swoja wiedzę, dzięki której aktorzy uczą się poprawnej wymowy, poznają sztukę recytacji oraz różne formy wypowiedzi scenicznej. Poprzez adaptacje sceniczne, własne interpretacje i zabawy teatralne, rozwijają wyobraźnię, pracują nad doskonaleniem swojej dykcji, a także – co najważniejsze – doświadczają pracy aktora na scenie.
d) Sala Prób – sala prób to oferta, skierowana do wszystkich „raczkujących” zespołów z Sulęcina i okolic. Dysponujemy salą, dostosowaną do Waszych potrzeb. Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskają, dzwoniąc pod numer 95 755 24 77 (sekretariat SOK), bądź kontaktując się bezpośrednio z klubem „u Bulka” pod adresem mailowym: ubulkaklub@gmail.com.
e) Zajęcia taneczne grupy TRANS – w naszym ośrodku kultury od 2015 roku swoje działania rozpoczęła grupa taneczna, pochodząca z Międzyrzecza – TRANS. Instruktorki prowadzą zajęcia dla czterech grup wiekowych – dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i dla młodzieży. Zainteresowanie jest spore i z roku na rok rośnie!

Zajęcia odbywają się na Sali Konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury dwa razy w tygodniu.

Prezentacja działalności kulturalnej, to przede wszystkim imprezy dla lokalnego społeczeństwa w formie festiwali, koncertów, spotkań, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw prac artystycznych, konkursów, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego w każdej dziedzinie.