SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia, Sekcja plastyczna, Sekcja teatralna, Studio piosenki Oferta Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęcinie na rok 2017/2018

Oferta Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęcinie na rok 2017/2018

Sulęciński Ośrodek Kultury rusza z nową ofertą zajęć na rok 2017/2018. Zarówno sekcja plastyczna oraz teatralna, a także Studio Piosenki SOK zajmą się kontynuacją ubiegłorocznych zajęć, cieszących się sporą popularnością w naszym ośrodku kultury. Nowością będą warsztaty dziennikarskie, skierowane do młodzieży szkolnej, a także zajęcia dla dzieci, uczniów gimnazjum i liceum oraz osób dorosłych, organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie oraz nasze trzy filie biblioteczne.

W tym miejscu warto wspomnieć czym będą zajmować się poszczególne sekcje oraz z jaką częstotliwością odbywać się będą zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych.

Sekcja plastyczna
W zajęciach uczestniczą dzieci od 6 roku życia. Celem zajęć jest zachęcenie do twórczych prób rozwijających wyobraźnię. Dzieci podczas zajęć: rysują (ołówek, węgiel, kreda, pastel olejna) malują (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe) modelują (glina, papier) wycinają (papier, karton, gazeta). Uczestnicy pracowni zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym: umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej. Uczestnicy stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów oraz barw wokół siebie. Metody stosowane na zajęciach wpływają na rozwój zdolności manualnych oraz pobudzają już od najmłodszych lat zamiłowanie do sztuki. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej i w plenerze. Uzupełnieniem tych zajęć są warsztaty połączone ze zwiedzaniem różnorodnych wystaw.

Instruktor: Anna Gwizdek.
PLASTYKA NA WESOŁO
zajęcia dla dzieci od 6- 8 lat
CZWARTEK
Grupa I – godz. 15:30-16:30
AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY
zajęcia dla dzieci od 9 lat
Grupa I – środa godz. 15:30-17:00
Grupa II – czwartek godz. 16.30 – 18.00

Sekcja recytatorsko-teatralna
Założenia:
– rozwijanie zainteresowań i zdolności w dziedzinie teatru i recytacji
– rozwijanie twórczej wrażliwości i wyobraźni
– praca nad dykcją, koncentracją i siłą głosu
– stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć i doznań poprzez interpretację własną tekstów literackich podczas prezentacji scenicznych
– wymiana doświadczeń i poglądów tematycznych
– wspólne poszukiwania repertuarowe
– prezentacja dorobku poprzez udział w konkursach i przeglądach artystycznych
Sekcję recytatorsko-teatralną prowadzi instruktor, p. Teresa Masztalerz.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki (zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych) godz. 16:00-18:00.
oraz środy (zajęcia dla dzieci przedszkolnych) godz. 16:00-18:00.

Studio Piosenki SOK
Zajęcia są propozycją dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu dając im możliwość rozwijania uzdolnień wokalnych.
Na zajęciach pracujemy:
– nad ustawieniem aparatu głosowego w sposób indywidualny oraz poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia oddechowe,ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia intonacyjne w różnych skalach
– nad kształtowaniem słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
– nad kształtowaniem zainteresowań i zamiłowań muzycznych poprzez atrakcyjny a zarazem wartościowy repertuar.
Instruktor: Waldemar Handzlewicz
Zajęcia odbywają się:
Poniedziałek – czwartek godz. 17:00 – 19:00
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
piątek godz. 17:00 – 19:00
zajęcia dla grupy najstarszej

Warsztaty dziennikarskie
Nowością w ofercie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury są warsztaty dziennikarskie, które odbywać się będą co drugi wtorek miesiąca, w godzinach 16:30-18:00.
Nasze zajęcia powstały z myślą o ludziach młodych, pełnych pasji i zaangażowania, dla osób bez żadnego doświadczenia i bez wiedzy o funkcjonowaniu mediów. W lekkiej i przystępnej formie instruktor przybliży uczestnikom podstawy pracy dziennikarza oraz pokaże, jak wyglądają codzienne obowiązki redaktora.
Podczas warsztatów poznamy najpopularniejsze gatunki dziennikarskie, dowiemy się jak stworzyć przyciągający uwagę news, czym są prawa autorskie oraz jak powinna wyglądać ciekawa fotorelacja.
Poruszane przez nas tematy dotyczyć będą:
– technik pracy w terenie
– technik pisania tekstów
– kreatywnego pisania

Instruktor: Katarzyna Nowak
Ilość osób w grupie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy osobiście lub telefonicznie pod numerem 95 755 24 77 w godzinach otwarcia SOK.

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie w sezonie 2017/2018 organizuje dla czytelników nowe, twórcze warsztaty. W Oddziale dla Dzieci odbędą się zajęcia czytelnicze pod hasłem „Przygoda z książką”, przeznaczone dla najmłodszych słuchaczy w wieku 4-5 lat (pierwsza grupa wiekowa) oraz 6-7 lat (druga grupa wiekowa). Nowością będą warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup (młodzież szkolna), które opierać się będą o analizę i interpretację tekstów literackich oraz tekstów kultury.
Również seniorzy w ofercie biblioteki znajdą coś dla siebie – kurs komputerowy 50+, czyli nauka podstaw obsługi zarówno sprzętu, jak i internetu.
Więcej informacji na temat zajęć pod numerem telefonu: 95 755 31-72.

Biblioteka w Ostrowie organizuje zajęcia dla dzieci pod hasłem: CZYTANIE I MALOWANIE. Zajęcia będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. od16.00 do 17.30. Informacje pod numerem telefonu 957180461.
W Bibliotece w Trzemesznie odbywać się będą zajęcia dla najmłodszych CZYTANIE NA DYWANIE we wtorki o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
Informacje pod numerem telefonu 505988266.

Biblioteka w Żubrowie zaprasza na cykliczne spotkania pt. KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY. W programie m.in. czytanie na dywanie, zajęcia plastyczne dowolną techniką oraz wiele innych zabaw dostosowanych do wieku uczestników. Na zajęcia zapraszamy w każdy czwartek, w godz. od 16 do 17. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.
Informacje pod numerem telefonu 957553329.