SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Powiat sulęciński do roku 1815: spotkanie autorskie M. Tureczek.

Powiat sulęciński do roku 1815: spotkanie autorskie M. Tureczek.

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie oraz Sulęciński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z panem Marceli Tureczkiem.
Spotkanie odbędzie się w czytelni Biblioteki Publicznej, w dniu 21 kwietnia (piątek), o godzinie 18:00. Pan Marceli jest autorem książki pod tytułem „Powiat sulęciński do roku 1815”. Pozycję będzie można zakupić na miejscu, a sam autor opowie czytelnikom o swoich spostrzeżeniach i uwagach, które powstały w trakcie pisania, a także o samej książce.
Zapraszamy serdecznie.
Biografia oraz dorobek artystyczny naszego gościa jest imponujący.
Pan Marceli Tureczek jest autorem kilkunastu książek, m.in. Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej. Dokumentacja – ochrona – badania (Zielona Góra 2010), Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec (Warszawa 2011), Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic (Międzyrzecz 2013), Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości (Międzyrzecz – Wschowa – Zielona Góra 2014) i Campanae quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku (Zielona Góra 2015), oraz redaktorem licznych wydawnictw regionalnych takich jak monografie miast, materiały konferencyjne, w tym serii „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości”.

Jest także członkiem Rady Redakcyjnej rocznika Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Ziemia Lubuska”. Obecnie uczestniczy w projekcie badawczym „Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej”, ponadto koordynował projektem naukowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec” (2009-2011). W latach 2011-2013 z nominacji Ministra Kultury zasiadał w Jury ds. Nagrody Muzealnej „Sybilla”. Jest autorem aktualnego „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016”, w 2015 roku odznaczony przez Ministra Kultury „Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Deutsches Glockenmuseum e.V., Stowarzyszenia Czas A.R.T., prezesem Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej, Społecznym Opiekunem Zabytków. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009).

źródło: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii (http://www.ih.uz.zgora.pl)