SOK Sulęcin
home Aktualności Regaty na Postomi – Święto Jan’ki

Regaty na Postomi – Święto Jan’ki

Sulęciński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na Regaty na Postomi.

Już 24 czerwca o godz.16.00 rzeka Postomia stanie się po raz szósty areną mistrzowskich zmagań miłośników własnoręcznie wykonanych statków. Zawody odbędą się pomiędzy zejściem przy Cukierni Monika a Domem Joanitów. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku, którzy samodzielnie wykonają dowolną techniką statek (jednostkę pływającą) o wymiarach od 20 do 70 cm.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wiele niespodzianek.
REGULAMIN!!

„Regaty na Postomi”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury .

2. Adresat
Liczba i wiek uczestników są nieograniczone.
3. Cele konkursu:
1) Wyzwalanie kreatywności i pozytywnej energii.
2) Rozwijanie zdolności manualnych.
3) Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
4) Integracja środowiska lokalnego.

4. Założenia organizacyjne
1) Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką statku (jednostki pływającej) o wymiarach od 20 do 70 cm, a następnie wzięcie udziału w wyścigu.
2) Zawody odbędą się 24 czerwca 2017 roku nad rzeką Postomią pomiędzy zejściem przy Cukierni „Monika” a Domem Joanitów o godz. 16.00, Areną mistrzowskich zmagań będzie rzeka Postomia.
3) Każdej jednostce pływającej należy nadać oryginalną nazwą.

5. Ocena
Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursy czuwać będą sędziowie.

6. Nagrody
1) Nagrody wręczane będą zawodnikom z najlepszymi czasami (3 pierwsze miejsca).
2) Dodatkowo nagrodzona zostanie estetyka wykonania statku oraz najbardziej oryginalna nazwa.

7. Postanowienia końcowe
1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas zawodów.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku niepogody.
3) Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia Konkursu.
4) Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.