Sekcja teatralna – informacje

Sekcja recytatorsko-teatralna:

Założenia:
– rozwijanie zainteresowań i zdolności w dziedzinie teatru i recytacji
– rozwijanie twórczej wrażliwości i wyobraźni
– praca nad dykcją, koncentracją i siłą głosu
– stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć i doznań poprzez interpretację własną tekstów literackich podczas prezentacji scenicznych
– wymiana doświadczeń i poglądów tematycznych
– wspólne poszukiwania repertuarowe
– prezentacja dorobku poprzez udział w konkursach i przeglądach artystycznych

Sekcję recytatorsko-teatralną prowadzi instruktor, p. Teresa Masztalerz.

Przy sekcji teatralnej działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pani Teresa Masztalerz prowadzi zajęcia z myślą o seniorach, chcących spróbować swoich sił na deskach sceny. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się pod numerem telefonu: 95 755 24 77.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych) godz. 16:00-18:00.
oraz środy (zajęcia dla dzieci przedszkolnych) godz. 16:00-18:00.