Studio Piosenki – informacje

Zajęcia są propozycją dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu dając im możliwość rozwijania uzdolnień wokalnych.
Na zajęciach pracujemy:
– nad ustawieniem aparatu głosowego w sposób indywidualny oraz poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia oddechowe,ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia intonacyjne w różnych skalach
– nad kształtowaniem słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
– nad kształtowaniem zainteresowań i zamiłowań muzycznych poprzez atrakcyjny a zarazem wartościowy repertuar.

Instruktor: Waldemar Handzlewicz
zajęcia odbywają się:

Zajęcia odbywają się:
Poniedziałek – czwartek godz. 17:00 – 19:00
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
piątek godz. 17:00 – 19:00
zajęcia dla grupy najstarszej