SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia UWAGA! Praca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury!

UWAGA! Praca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury!

Chcesz dołączyć do naszego teamu?
Jesteś osobą kreatywną, lubisz pracę z ludźmi, masz tysiąc pomysłów na minutę?
Być może praca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy:
stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);
zatrudnienie na umowę o pracę (etat)
praca w tworzeniu życia kulturalnego w gminie

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– kreatywność, zmysł plastyczny,
– umiejętność pracy w zespole,
– dyspozycyjność,
– obsługa komputera i podstawowych programów graficznych,
– zamiłowanie do kultury,

Wymagane dokumenty:
życiorys (CV)
list motywacyjny
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
kserokopie świadectw pracy

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: iodsulecin@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Szczegóły:

PRACA W SOK – OFERTA