Zajęcia manualne dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Istotą zajęć jest indywidualna praca dziecka, które pod okiem instruktora poznaje i odkrywa tajniki pracy artystycznej. Poprzez pędzel, nożyczki, patyczki, wstążki i inne powszechnie dostępne środki dziecko doskonali umiejętności manualne, wyobraźnię twórczą oraz rozwija umiejętności kompozycji i zdolności plastycznych.

Zajęcia odbywają się w środę w godz. 16.00 -17.00

Instruktor - Martyna Kruszewska
Kontakt: grafikasoksulecin@gmail.com