Zajęcia skierowane dla seniorów.

Obecna grupa liczy 7 osób i pracuje wspólnie od 2014r w składzie wyłącznie żeńskim. Cotygodniowe dwugodzinne spotkania napędzają je do ciągłej aktywności. Systematyczność sprawia, że zdobywany warsztat aktorski z roku na rok staje się bardziej profesjonalny. Każdy rok pracy, to premiera innego tematycznie programu, który skonstruowany jest bardzo elastycznie tzn. dostosowany do prezentacji w różnych warunkach, zarówno w sali, jak i w plenerze. Grupa otwarta na nowych członków zespołu.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 10.00 -12.00

Instruktor - Teresa Masztalerz
Kontakt: teatrsoksulecin@gmail.com