19 KWI

LKA 2021 - KONKURS WOKALNY

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie dla dzieci i młodzieży, jakim są LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to dzieło wspólnej inicjatywy lubuskich ośrodków i centrów kultury, które ma na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formuły przeglądów artystycznych. Jest to zarazem odpowiedź na zapotrzebowanie młodych Lubuszan na sprawdzenie swoich umiejętności w nowej oraz świeżej formule o randze wojewódzkiej. LKA to doskonała okazja do konfrontacji młodych talentów w dziewięciu dziedzinach artystycznych. Rwalizacja odbędzie się w  ramach przeglądów: tanecznych, recytatorskich, teatralnych, wokalnych, zespołów muzycznych, instrumentalnych, plastycznych, fotograficznych i filmowych.

Konkurs Wokalny "Śpiewam, bo lubię", będący jednocześnie etapem powiatowym LKA 2021 w kategorii "PIOSENKA" odbędzie się 19.05.2021 roku w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 7.05.2021 roku poprzez formularz online.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, kategorie wiekowe oraz dokumenty znajdziesz w zakładce Nasze działania - Konkursy - LKA 2021 - Piosenka.