Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie "Cztery Pory Roku", który ma charakter otwarty.

Celem konkursu jest: rozwijanie kreatywności i motywowanie do doskonalenia umiejętności fotograficznych, poszukiwanie wyjątkowych miejsc oraz zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i jednej z form artystycznego wyrazu, ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w odsłonach czterech pór roku.

Nasz konkurs składa się z dwóch etapów:
a) etap pierwszy – zgłaszanie zdjęć oraz wybór zdjęć każdego kwartału. Co kwartał wygrywają trzy zdjęcia w danej kategorii (pora roku)
b) etap drugi – wybór zdjęcia roku oraz 2 wyróżnień – nagroda główna. Zdjęcia wybierane są spośród zwycięskich i wyróżnionych zdjęć z każdej kategorii (pory roku).

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie o tematyce odpowiadającej
odpowiedniej porze roku, w terminie:

- „Zima” - I kwartał do dnia 20.03.2021 r. (ETAP "ZIMA" ZAKOŃCZONY)
- „Wiosna” - II kwartał od 20.03.2021 r. do 21.06.2021 r. (ETAP "WIOSNA" ZAKOŃCZONY)
- „Lato” - III kwartał od 21.06.2021 r. do 22.09.2021 r. (ETAP "LATO" ZAKOŃCZONY)
- „Jesień” – IV kwartał od 22.09.2021 r. do 21.12.2021 r.

Prace Konkursowe należy składać przez formularz google https://forms.gle/MHRFJtKa2Din5G9r7 wraz z wymaganymi dokumentami (które znajdziecie pod linkiem https://soksulecin.pl/kategoria/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-cztery-pory-roku-jesien)

Z nadesłanych Prac Konkursowych powstanie galeria zdjęć na stronie internetowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

 

Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów konkursu będzie następowało w przeciągu dziesięciu dni, zaś prace laureatów, jak i pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, będą mogły być również prezentowane na wystawie pokonkursowej o której miejscu i czasie poinformujemy 

Nagrody rzeczowe przewidujemy dla autorów najlepszych zdjęć każdego kwartału oraz roku.