Podczas zajęć, często w formie zabawy, uczestnicy uczą się poprawnej wymowy, poznają sztukę recytacji oraz różne formy wypowiedzi scenicznej. Poprzez adaptacje sceniczne, własne interpretacje i zabawy teatralne, rozwijają wyobraźnię, pracują nad doskonaleniem swojej dykcji, a także – co najważniejsze – doświadczają pracy aktora na scenie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godz. 16.00 -18.00

Instruktor - Teresa Masztalerz
Kontakt: teatrsoksulecin@gmail.com