02 CZE

Polsko-niemieckie spotkania ze sztuką / Polnisch-deutsche Begegnungen mit der Kunst

Polsko-niemieckie spotkania ze sztuką, to nowa propozycja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęcinie. Warsztaty teatralne oraz warsztaty muzyczne to propozycja dla polskich i niemieckich uczestników projektu. Chcemy wykorzystać platformę jaką jest sztuka teatralna i muzyka do wymiany doświadczeń i wiedzy. Podczas pracy w grupach warsztatowych uczestnicy nie tylko będą mieli okazję poszerzyć/pogłębić swój warsztat aktorski lub muzyczny, ale także zintegrować się z uczestnikami warsztatów z drugiego kraju.

Dodatkowo, aby wzbogacić program Polsko-niemieckich spotkań ze sztuką przewidziano występy; grupy teatralnej 3. czerwca oraz grupy muzycznej Duxius 4. czerwca. 2022 roku.

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach skontaktuj się z nami: fotosoksulecin@gmail.com lub tel. 95 755 24 77

Dzięki współpracy z niemieckim partnerem - stowarzyszeniem Braumeister e.V.  - organizatorem partnerskiego festiwalu Liederlauschen Am Rand na nasze spotkania udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.

Polnisch-deutsche Begegnungen mit der Kunst ist ein neues Angebot der Kultur- und Stadtbibliothek in Sulęcin. Theater-Workshops und Musik-Workshops sind ein Angebot für polnische und deutsche Teilnehmer des Projekts. Wir wollen die Plattform, die Theaterkunst und Musik bieten, nutzen, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Bei der Arbeit in Workshop-Gruppen haben die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit, ihre schauspielerischen oder musikalischen Fähigkeiten zu erweitern bzw. zu vertiefen, sondern auch, sich mit Workshop-Teilnehmern aus dem anderen Land zu integrieren.

Um das Programm der polnisch-deutschen Kunstbegegnungen zu bereichern, sind außerdem Aufführungen geplant: der Theatergruppe am 3. Juni und der Musikgruppe Duxius am 4. Juni. 2022.

Wenn Du an den Workshops teilnehmen möchtest, kontaktiere uns: fotosoksulecin@gmail.com oder Tel. 0048 95 755 24 77.

Dank der Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner - Braumeister e.V. - dem Veranstalter des Partnerfestivals Liederlauschen Am Rand, war es möglich, für unsere Begegnungen eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020 "Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" zu erhalten.