18 STY

Zapraszamy w ferie na warszaty plastyczne dla dzieci!

W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do wspólnej zabawy mającej za cel poprawienie bezpieczeństwa dzieci na drogach poprzez kreatywne i twórcze podejście do miejskich form plastycznych. 
W programie znajdzie się wiele elementów nawiązujących do Street Artu, malarstwa wielkoformatowego i działań plenerowych. Przewidujemy także spotkania i warsztaty z interesującymi ludźmi, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Warsztaty zaplanowano na 5 dni, w czasie których nie tylko poznamy podstawy tworzenia miejskich form plastycznych oraz zasad komunikacji za pomocą znaków i symboli, ale także odbędziemy szkolenie z zasad pierwszej pomocy, 
Zasady komunikacji za pomocą znaków i symboli.
Podstawy tworzenia miejskich form plastycznych.
Opracowanie własnego projektu komunikatu lub znaku graficznego poprawiającego bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej.
Przeniesienie projektu na szablon.
Techniki przenoszenia znaków graficznych w przestrzeń miejską.
Promocja zasad bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
Gry i zabawy inspirowane bezpieczeństwem na drogach.
Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na drogach. 

Zajęcia odbywać się będą od 30. stycznia do 3. lutego w godzinach 10:00 - 13:00 w siedzibie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Moniuszki 1 w Sulęcinie oraz w przestrzeni miejskiej. 

Odpłatność za zajęcia wynosi 50 zł od osoby.
Zgłoszeń na zajęcia dokonuje się poprzez poniższy formularz:

https://forms.gle/T2w46vszsRyXU3gU6

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje uczestnictwa. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane na podany w formularzu adres w oddzielnej wiadomości mailowej. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o uregulowanie opłaty wpisowej.

Regulamin warsztatów jest dostępny poniżej.