08 PAŹ

Święto Latawca 2023 - zawody [Stadion Miejski]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Święta Latawca - zawodów organizowanych rokrocznie przez Sulęciński Ośrodek Kultury w dwóch kategoriach:
- latawce skrzynkowe
- latawce płaskie


Spotykamy się już 8 października (niedziela) o godzinie 11.00 na Stadionie Miejskim im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie (ul. Moniuszki 1)

Zapraszamy!


REGULAMIN

Warunki udziału
-  udział w zawodach może wziąć każdy, bez ograniczenia wiekowego
-  na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać rejestracji, wypełnić przedłożone deklaracje oraz pobrać numer startowy
-  podczas rejestracji należy zaznaczyć kategorię,  w której się startuje / latawce płaskie, latawce skrzynkowe/
-  w zawodach biorą udział wyłącznie latawce  wykonane  własnoręcznie 

Ocena prac
- oceny latawców  dokona jury powołane przez Organizatora
- jury dokona oceny wg następujących kryteriów: estetyka wykonania, stopień trudności wykonania, efekt lotu
- latawce oceniane będą w dwóch kategoriach: płaskie i skrzynkowe
- prace nie wykonane własnoręcznie nie będą podlegały ocenie

Nagrody
- w każdej kategorii jury przyzna puchar 
- w każdej kategorii zostaną przyznane po nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca
- dla wyróżnionych przewidziane są upominki
- w przypadku prac zbiorowych nagrodzonym przysługuje jedna nagroda

Miejsce i termin
- zawody odbędą się 08 października 2023r. na Stadionie Miejskim im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie o godz. 11.00

Uwagi końcowe
- przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
- w przypadku niesprzyjającej pogody Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów i przeniesienie ich na inny termin

Organizator:
- Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie