05 CZE

Polsko-niemieckie spotkania ze sztuką - relacja

Polsko-niemieckie spotkania ze sztuką - relacja

W dniach 2-5 czerwca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury - dzięki współpracy z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem Braumeister e.V. organizatorem odbywającego się przy granicy niemiecko-polskiej festiwalu Liederlauschen am Rand oraz pozyskaniu  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen” odbyły się Polsko-niemieckie spotkania ze Sztuką. 
Celem projektu było,nawiązanie, pogłębienie i utrwalenie współpracy pomiędzy środowiskami społeczności lokalnej z pogranicza polsko-niemieckiego. Przez trzy dni warsztatowe uczestnicy oswajali się ze sceną, wykonywali scenografię oraz opracowywali wspólnie koncepcję występu teatralno muzycznego kończącego warsztaty. Dzięki tak kreatywnej formie warsztatów powstała inscenizacja, która potrafiła do wspólnego występu zaangażować zebraną publiczność. 


Dodatkowo uczestnicy warsztatów, wraz z publicznością, 3 oraz 4 czerwca mieli okazję obejrzeć występ teatralny grupy amatorskiej z torzymskiego “Teatru pod 3 gwiazdami”, która wystawiła “Idiotę” (aut. Muza Pawłowa) oraz koncert Edyty Rogowskiej z zespołem.

Spotkania okazały się niezwykłą platformą do odkrycia pokładów kreatywności i sposobem na oswojenie się ze sztuką teatralną oraz muzyką.