13 LIP

Rewitalizacja terenu - relacja z uroczystego podpisania umowy

Ta chwila zapisze się w historii Sulęcina!

Dzisiaj w Sulęcińskim Ośrodku Kultury i Biblioteka Publiczna w Sulęcinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy RPO-L2020 na realizację projektu pt. „Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji”.
Podpisy złożyli: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Skarbnik Gminy Sulęcin Joanna Pakulska.

Po zakończeniu uroczystej części spotkania, oprowadziliśmy gości po terenie SOK-u, rozmawiając przy tym o planowanych ulepszeniach.
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie realizacji!

Rewitalizacja terenu - relacja z uroczystego podpisania umowy